Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rod Waschmuciusů , baroni Von Washmuth?

30. 8. 2016

Prehistorie a historie jména Vašmicius a Wasmuth

Z tohoto rodu pocházejí vesměs hudebně nadaní lidé až do dnešních dob. Zadáme -li do hledáčku toto jméno najdeme tu krom zde jinde zmiňované vdovy hraběnky Aloisie Příchovské, rozené Von Wasmuth v lexikonu umělců na straně 511 jméno světoznámého hudebníka Bernarda Wasmutia působícího v Passau, který před tím žil několik let v Praze a byl rodákem z Kralovic. Klarinetní virtuos byl zaměstnán jako muzikant a hráč na jemné hudební nástroje v katedrále kostela v Passau v době vydání knihy z existujících statistik roku 1809. Muže tohoto jména skutečně nacházíme i v archivních pramenech dříve, stejně jako se v rodech jednotlivá jména opakují, tak je tomu i se jménem Bernard u Wašmiciusů, kteří ač jsou prokazatelně příbuzní, a podoba se často nezapře, píší svá příjmení jinak, všechna však pocházejí ze jména Wasmuth, kdy vznikla latinská podoba církevního jména Wasmutius, poté se postupem doby začali psát někteří německy s ü a někteří vyměnili později přehlasované u za české i, W za V. Dodnes se píší různě. Původní tvar jména Wasmuth, ale nosí lidé po světě stále, dokonce s prokázaným šlechtickým původem, jako např. majitelé části panství Tromsø v Norsku. Samo toto jméno má mnoho tvarů a pochází z některé z variant Wachsmuth a objevuje se někdy v období raného feudalismu, můžeme se domnívat přibližně kolem a před rokem 1100 v období kmenových a národních konfliktů v severním Německu. Význam tohoto jména jak se dá přeložit byl člověk bystrého myšlení nebo ostré, bdělé mysli a prudkého mínění. Tedy krátce probuzený, osvícený. Slovo Wach(s) = vzbudit a mut(h) = odvaha znamená pak, že jeho první nositel musel vynikat odvážnými činy. Jiný tvar tohoto jména Wachsmann nebo Wachsmouth(muot)= volně bledá ústa (ve všech severských jazycích) může odkazovat na odlištou bledou pleť v populaci a severský původ. To by ostatně odpovídalo i Wasmutiově portrétu v medailonu, je to muž středního věku světlě hnědých až ryšavých vlasů a podobenství nacházíme i u potomků kralovických Wasmutiusů a to silně kadeřavé, vlnité vlasy od světle hnědé, hnědé až po ryšavé tóny a světle modré, modré až po zelené barvy očí. Vzdálení bratranci a sestřenice vypadají téměř jako sourozenci nebo dvojčata. Nezanedbatelný je i tvar, délka a velikost nosu.  

Změny jmen jsou sice dány místem a příponami odkud pocházeli a přišli nebo určují a vypovídají něco o nositeli, ale hlavně tím, že středověcí písaři pracovali bez jakýchkoli pravopisných pravidel, ovšem my tu máme pohled na skutečného středověkého odvážného hrdinu. který si v období feualismu vysloužil nějakým hrdinstvím povýšení do šlechtického stavu, nebo byl již členem silného vlivného rodu nebo kmene, u kterého můžeme pozorovat několik migračních vln. Analýza tehdejších amerických imigračních záznamů z poslední velké migrace Prusů, nakonec i od nás putovali do Ameriky, ukázala že mezi prvními z Wasmurhů kteří přijeli do severní Ameriky a byli zapsáni ve stejném městě Vincent Wachsmuth 1828 a Frederick Wasmuth roku 1844 ve Filadelfii. 

Zdroj: Teutsches Künstlerlexikon oder Verzeichniss der jetztlebenden ..., Svazek 2. , autor: Johann Georg Meusel

https://books.google.cz/books?id=TsE-AAAAcAAJ&pg=PA511&lpg=PA511&dq=Wasmutius&source=bl&ots=BMV4Ne0u1n&sig=vUphM2TUMa9boWYOThZJv3yT2Yw&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjMsMDwpujOAhVHOxQKHQ0MAXsQ6AEIKzAC#v=onepage&q=Wasmutius&f=false 

Wikipedie: https://en.wikipedia.org/wiki/Troms%C3%B8_Estate

Najdeme dokonce i erb rodu, který,je zmíněn v majetku jedné kralovické ženy, v podobě dřevořezby, která by měla být uložená v muzeu, existuje též vytištěn na reklamní kartičce fotografického ateliéru v podobě reversu hracích karet.ústředním společným motivem na všech jsou šesticípé hvězdy stejně jako na znaku opata.. Dalším erbem je erb, který nese na štítě červeně oděnou polopostavu muže s čapkou nesoucí v pravé ruce hvězdu, s klenotem z rohů a hvězdou uprostřed nimi. Další větví, kterou jsme se zde nezabývali je větev Rakouská.

 

familytreetemplate.jpg

Zdroj internet: House of Names 

https://www.houseofnames.com/product/Coat+of+Arms+Symbolism

Vyobrazení erbu: https://www.houseofnames.com/product/Coat+of+Arms+Print

Nejstarší záznamy

Prvním písemně zmíněným je roku 1311 Heinrich Wachsmuth z Merghal a ve stejném období prosluli též Wachsmuot Von Muelnhusen (obdoba Mühlhausen = z mlýna, mlýnice ) a Wachsmout Von Kuenzich (Künzich, Kun= norsky pouze,zich = holandsky sám) jako potulní básníci.

Sága o Dietrichovi "Ditrich Saga" z nejstarších germánských a skandinávských legend pojednává o slavném nositeli jména Wasmuot, který byl bratrem Wolfdietricha.

 

Posledním zemřelým je Edwin Wasmuth https://www.google.cz/search?q=prior+Wasmuthi&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicrKj4-PzOAhXFSRoKHX4xDRg4ChD8BQgHKAI&dpr=1#imgrc=-765X8whdiP54M%3A

 Tito zprávu přináší South Band Tribune v plném znění:

http://www.legacy.com/obituaries/southbendtribune/obituary.aspx?pid=177587674

...a takto nějak s plnovousem vypadal pan opat, severoněmecký původ se občas projeví :-) https://www.mercy.edu/users/hwasmuth

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář