Jdi na obsah Jdi na menu
 


RODOVÉ HISTORIE

Příspěvky

Rod Prusíků

3. 9. 2016

Co Vás napadne, když se řekne Prusík? Dalším starobylým kralovickým rodem je rod Prusíků. Nejen že jeho jméno nese místní hotel, ale poutá se k němu i velmi zajímavá historie. Tento rod proslavil mezi turisty, historiky, malíři a patrioty člověk jménem Martin narozen L.P..1745...

Obrázek: veduta Martina Prusíka, zachycující ideální stav, konec 18. století. ZČM v Plzni, inv. č. g 261

 
Celý příspěvek | Rubrika: RODOVÉ HISTORIE | Komentářů: 0

Rod Lexů, ryríři, baroni, svobodní páni a hrabata Von Aehrenthal

1. 9. 2016

Šlechtou spjatou s Kralovicemi se doposud mnoho historiků hlouběji nezabývalo. Důvodem že pozornost je zde věnována především rodu Gryspeků díky místním architektonickým památkám, zejména pak kostelní kryptě, kde tento rod věčně odpočívá a přitahuje zájem jako turistická atrakce a za tím se ostatní poznatky téměř vytrácí. Dalším důvodem může být i jistá zlomkovitost, neúplnost a nezpracovanost fondů, kdy poslední doba je přímo boomem pro digitalizace archivních pramenů a tímto nám vznikají i nové možnosti v oblasti bádání a výzkumů. Konečně tu hraje roli i absence potomků jednotlivých rodů, kteří by mohli pomoci mnohé osvětlit. Pravdou je, že mimo Gryspeky zde najdeme neméně stejně významné rody spojené s Kralovicemi, architekturou a politikou,  jako byli Lexové z Aerenthalu, spjatých převážně se vznikající romantickou  architekturou historismu 19. století v Čechách.  Statky vlastnili Aehrenthalové na Turnovsku, kde se zapsali do povědomí romantickými úpravami Valdštejna a Trosek. Samo jméno vzniklo zkrácením jména Alexander. Naším cílem není spáchat elaborát, ale vzbudit zájem o bádání Kralovickou historií v kontextu tématu šlechty a významných osobností pocházejících z Kralovic a tento článek slouží jen jako orientační. Možná někteří zachytili toto jméno v Kočkově „Okrese“, tak se pojďme podívat přímo na rod, který tu má u nás přímo kořeny a živoucí důkazy jménem Lexovi.
 
Celý příspěvek | Rubrika: RODOVÉ HISTORIE | Komentářů: 3

Rod Waschmuciusů , baroni Von Washmuth?

30. 8. 2016

Tento rod je v Kralovicích dodnes živoucí. Prameny uvádějí první zmínky po roce 1621, kdy jsou uváděny 3 osoby tohoto jména coby majitelé zkonfiskovaných nemovitostí. Tito dva chlapci a jedno děvče o jejichž rodičích není v žádné z knih ani zmínky byli místními okamžitě přijati a respektováni, museli mít tedy značně vlivné postavení a rodinu již při příchodu. Městská kronika tyto záznamy neobsahuje, ani žádná z gruntovních knih, ačkoli záznamy o svatbách existují, jako by byli sirotky. Okamžitě jsou středem života města a střídavě zastávají vysoké funkce na radnici, kde jejich poslední potomek zastávající úřad ukončil působnost až kolem roku 1971. Víc než 350 let seděli na radnici. Kdo jim daroval klášterní konfiskáty a majetky? Nabízí se tu jedno jméno a vzhledem k bouřlivé a odvážné povaze, kterou projevil při hájení Plzně proti Mansfeldovi se můžeme domnívat, že byl těmto "dětem" velmi blízkým příbuzným, který je zaopatřil přesně tak, jakoby to udělal vlastní otec. Na druhé straně, který strýček opat by riskoval že se zkompromituje rozdáváním z klášterního, ačkoli k druhým tak vstřícným v majetkové oblasti nebyl a spíš majetek získával než rozdával prodejem za symbolickou cenu? Neměl k tomu žádný jiný důvod. Kdo byl ten tajemný muž? Strýček nebo otec? 

Stačí se podívat na podobu žijících členů rodu a medailon s podobiznou v klášterním refektáři  a budete v obraze...

 
Celý příspěvek | Rubrika: RODOVÉ HISTORIE | Komentářů: 0

Příchovští z Příchovic

30. 8. 2016

Tento rod měl ke Kralovicím také zvláštní vztah a to prostřednictvím paní Judity na počátku 17.století, kdy vedla spor o Kralovický majetek s opatem Wasmutiem. (psán též Wasmuth, Jiří II.), že byli oba vznešené krve je nesporné. Perličkou na té celé věci je dochovaný dokument, který by stál za genealogické prozkoumání: "Testament paní Aloisie ovdovělé hraběnky Příchovské rozené von Wasmuth"  

Jak a kdy se tyto dva rody asi spoljily? A tak je tato paní hraběnka možná další stopou v genealogii dávného kralovického rodu Wašmiciusů, kteří tu žijí dodnes od roku 1621....Vypadá to velmi romanticky jako náprava starých křivd.

 
Celý příspěvek | Rubrika: RODOVÉ HISTORIE | Komentářů: 6

Rod Gryspeků

21. 8. 2016

Rod Gryspeků je nejznámější díky své kryptě pod kostelní kaplí.

 
Celý příspěvek | Rubrika: RODOVÉ HISTORIE | Komentářů: 2