Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAMENY HERALDIKA, SFRAGISTIKA

Heraldická Terminologická Konvence - HTK web - Heraldika - terminologie Kasík, Palát. http://www.heraldika-terminologie.cz/stranka-hlavni-strana-1

Při zpracování heraldických materiálů je možno objevit i takové, které se problematiky heraldické terminologie dotýkají zdánlivě pouze okrajově, takže je nelze do této kategorie jednoznačně zařadit. Patří k nim nepochybně materiály z další pomocně-vědné discipliny - sfragistiky. Proto jsme se rozhodli na Hlavní straně HTK vytvořit samostatný modul Sfragistika a ukládat do něho získané materiály.
06.04.2012

Soupis sfragistických termínů

Když jsem v předchozích desetiletích zpracovával písemnosti různých původců a různé provenience, nacházel jsem občas zajímavé materiály nejen heraldické, ale též materiály z ostatních disciplin pomocných věd historických. V jednom z takto objevených materiálů jsem nalezl strojopisný soupis termínů, které se vyskytují při zpracování a popisech pečetí. Soupis není datovaný ani signovaný. Podle abecedního uspořádání měl zřejmě sloužit jako metodická pomůcka pro odborný popis pečetí. Poněvadž sfragistika je s heraldikou velice úzce provázána, jak lze ostatně vidět v současné době při vzniku nových komunálních znaků a vlajek, domnívám se, že otištění tohoto soupisu není samoúčelné. Sfragistická terminologie, obdobně jako heraldická, není jednoznačně konstituována, avšak není, dle mého názoru, natolik vystavena negativním vlivům zejména z toho důvodu, že sfragistika se nestala „majetkem" neodhadnutelného počtu tzv. laických zájemců, kteří by si vytvářeli jakési virtuální prostředí sfragistické terminologie. 

Původní strojopis jsem pouze graficky upravil tak, aby byly zřetelně odlišeny jednotlivé termíny od výkladového textu. Jeho přepis je původní i s případnými chybami, event. moje opravy či doplňky jsou vloženy do hranatých závorek a psány kursivou.
06.04.2012    Pavel Palát

Zdroj http://www.heraldika-terminologie.cz/stranka-soupis-sfragistickych-terminu-398