Jdi na obsah Jdi na menu
 


Renomovaní lektoři, přednášející a průvodci, odborníci

28. 8. 2016

 

Mgr. Jiří Fák: za dlouholetou badatelskou, přednáškovou a publikační činnost a za systematické mapování drobných památek regionu severního Plzeňska obdržel 6.2.2016 medaili hejtmana Plzeňského kraje.

Narozen 22. 12. 1964. Mgr., regionální historik Plzeňska, autor fotografií k vlastivědným publikacím, průvodcům a naučným stezkám. Pan Mgr. Jiří Fák pracuje v muzeu od roku 1988, je dlouholetým vedoucím historického oddělení a kurátorem sbírek, výstav a expozic. Odborným konzultantem a poradcem amatérských badatelů hledajících v muzeu údaje do svých publikací či rodokmenů. Uspořádal a vytřídil kompletní muzejní depozitář. Zvláštní ocenění Gloria musaealis si získala nová stálá muzejní expozice podle jeho návrhů, zpřístupněná 1.4.2011.
Zážitková expozice je vybudovaná na základě scén přibližujících historické reálie severního Plzeňska – rekonstrukce raně středověkého domu s místními nálezy, veduty sídel, kaple, výtvarné umění, liturgické předměty, městský interiér 19. století, venkovská škola, lidové zvyky, kovárna a slévárna litiny, náves, interiér selské usedlosti (komora, jizba, stodola) a městské prostředí (ulice s úřady, dílnami a krámky). Sbírky jsou instalovány v prostředí, z něhož vzešly, doplněné o figuríny. Informace k jednotlivým celkům jsou podávány individuální formou bud’ pomocí textů, nebo audioprůvodců ve čtyřech jazycích. Vše je doplněno pěti dotykovými displeji a promítacím zařízením obsahujícím systémově členěné informace a fotografie k daným tématům. Konečně tato expozice byla zajisté inspirací pro os Gryspek, při zřízení podobné audio expozice s figurínou v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně v kostele. Dále následovala tvorba expozice v Nečtinském muzeu a muzeu v sýpce v Hedčanech.Ve spolupráci s neziskovým sektorem a obcemi aktivně pracuje na vytváření regionální identity, opřené o historii a tradici regionu. Je spolueditorem a hlavním fotodokumentátorem dokumentační řady Paměť krajiny, která podrobně mapuje všechny drobné památky v jednotlivých oblastech plzeňského regionu. Ve výčtu jeho práce jsou řady dalších muzejních publikací a fotodokumentace, letáčkových a novinových textů. V současnosti přispívá do Vlastivědného sborníku a píše pro Kralovický obzor. Na publikování se často podílí spolu s Luďkem Krčmářem. 

Jindřich Kovařík: za dlouholetou památkovou stavební a organizační činnost a za dlouholetou péči o drobné památky v krajině

Pan Jindřich Kovařík pracuje v muzeu již od roku 1978. Dlouhodobě organizuje památkovou stavební činnost, instalace soch a významně přispěl ke stavební obnově areálu Mariánské Týnice. Jako držitel licence Ministerstva kultury pro restaurování se podílí na obnově a restaurování drobných památek v naší krajině.

foto zdroj: http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/plzensky-kraj-ocenil-pracovniky-kulturnich-instituci-90185/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář